Analüüsin pidevalt oma tööd õpetajana. Enesetäiendamist alustasin alates esimestest tundidest.


Mõtisklen sageli selle üle, milline õpetaja ma olen, milline õpetaja ma tahan olla, mis eesmärgid mul on ja mis on vaja teha ,et liikuda nendele iga päevaga nendele lähemale. Õhtuti mõtlen möödunud päevale: mis läks hästi, mis võiks olla parem ja milliste probleemidega, küsimustega või raskustega ma kokku põrkasin.


Waldorfkoolis pööratakse palju tähelepanu õpetaja enesearengule ja -refleksioonile. Iganädalased õpetajate kolleegiumi koosolekud on parimad kohad arutlemaks õpetajatöö ja enesearengu teemadel. Kolleegiumi koosolekule kogunevad kõik klassi- ja aineõpetajad ning tugiseptsialistid kord nädalas ning ca 3 tunni vältel räägitakse nii õppimisest kui õpetamisest, õpilastest kui ka õpetajatest ning tehakse ühiseid otsuseid.

Teacher Writing a Formula on a Blackboard

Refleksioon ja professionaalne enesearendamine

Olen õppinud

Olen õppinud harjutusi, mida koos õpilastega meelerahu ja koordinatsiooni parandamiseks sooritada.
Olen õppinud looma klassis sellist vaikset ja rahulikku töömeeleolu, milles nii õpilased kui mina ise suudan terve koolipäeva töötada.

Olen õppinud oma probleeme sõnastama ja oma seisukohti väljendama ka konfliktis ning enim väärtustama oma piire.

Olen ületanud hirmu laulda õpilaste ning vanemate ees.

Olen liitunud mitmete haridusportaalidega (too näiteid) , kus kajastatakse värskemaid pedagoogilise valdkonna uurimissuundi ja uuringutulemusi. Teen märkmeid autorite ja tööde kohta, mida oma lugemisnimekirja lisada. Analüüsin, kas saan kirjeldatud lähenemisi oma töös kasutada. Eriti põnevad on erinevad veebiseminarid ja live-tunnid, mis on seotud  võõrkeele ja  kaugõppe töövõtetega (too näiteid).  Eriolukorra tõttu distantsõppele minek oli minu esimene kogemus veebipõhise õppega ja ma tundsin, et minu teadmised ei olnud piisavad. 

Soovin

 Soovin õppida oma aega otstarbekalt kasutama ja tundide ettevalmistamisel leidma rahuldava kompromissi ajakulu ning põhjalikkuse vahel.


Soovin end täiendada waldorfkooli keskastme (5.-8. klass) õpetaja ainealastes pädevustes – omandada sügavamad teadmised keskastme humanitaralades.

Minu hobid

Olen hetkel olulisel teekonnal, õppides, kuidas pingelise töö kõrvalt oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise eest hoolitseda. Mängin regulaarselt tennist ning liigun värskes õhus oma koeraga. 


Õpin hispaania keelt - selleks leian aega kaks korda nädalas. 


Viimati tekkis  soov arendada enda muusikalist  poolt. Klaverit mängides tunnen suurt rahuldust ja naudin seda tegevust.


Hobid aitavad hoida ka emotsionaalset tasakaalu ja vältida läbipõlemist, stressi või väsimustunnet.

Kuidas ma analüüsun oma tööd ja milliseid muutusi olen teinud oma õpetamises tänu sellisele analüüsile.

Kuidas ma analüüsun oma tööd ja milliseid muutusi olen teinud oma õpetamises tänu sellisele analüüsile.


Minu vastus  hõlmab kahte aspekti (minu aine ja mina õpetajana), millele ma pööran eriti tähelepanu ja analüüsin pidevalt. 

Minu aine „vene keel”

Minu eesmärk on panna õpilased vene keelt rääkima ja tundidest rõõmu tundma. See eesmärk mõjutab minu tegevust.

Näiteks,
1. Aastaplaani või teema koostamisel mõtlen eesmärgid ja materjalid läbi, nii et see oleks võimalikult tõhus.
2. Tundide ettevalmistamisel mõtlen oma eesmärkide saavutamiseks harjutused ja töömeetodid üle.
3. Valmistan ette õpilastele huvitavaid ja mulle kasulikke materjale, töölehti, harjutusi. Ma teen neid ise. Võtan Internetist tasuta materjale või ostan midagi, mis pole eriti kallis, kuid võib olla huvitav.

4. Pärast tundi analüüsin, kas materjalid olid edukad, liiga lihtsad / rasked, igavad / huvitavad ja kas neid on vaja parandada. 


Kui tund läks hästi või halvasti, mõtlen põhjustele ja kuidas paremini teha.

Võib tunduda, et see pidev sisevaatlus võtab palju aega ja vaeva, aga kui muuta see rutiiniks, siis see ei võta palju aega ega ole üldse väsitav.


Kui ma saan tagasisidet vanemate poolt, analüüsin, miks tagasiside on negatiivne ja kuidas saan seda parandada või miks ta on positiivne ja kuidas saan seda kasutada.

Olen õpetaja

Õlen õppinud järgima oma häält, kõnet. Isegi igapäevaelus (kodus, sõprade juures) hakkasin oma  emakeelt vene keelt aeglasemalt rääkima.

Arvatakse, et laulmine aitab kaasa võõrkeele omandamisele. Enne tundsin end ebamugavalt, 
kui pidin klassiga laulma. Kuid hiljem astusin sellest barjäärist üle ja nüüd laulan koos laste ja kolleegidega ning tunnen sellest rõõmu.

Varasemalt ebaõnnestunud õppetunde analüüsides olin ma väga ärritunud. Muidugi võib selline 
emotsionaalsus põhjustada varase professionaalse läbipõlemise. Olen õppinud nende negatiivsete emotsioonidega toime tulema.

Varem võttis tundide kavandamine ja ettevalmistamine palju aega, mille ma oma perelt “ära 
võtsin”. Nüüd olen õppinud õppeprotsessi planeerima nii, et mu pere ei kannataks.

Olen õppinud looma klassis sellist vaikset ja rahulikku töömeeleolu, milles ma ise suudan terve koolipäeva töötada.
 
Olen õppinud oma probleeme sõnastama ja oma seisukohti väljendama ka konfliktis 
ning enam väärtustama oma piire.