Analüüsin pidevalt oma tööd õpetajana. Enesetäiendamist alustasin esimestest tundidest.


Mõtisklen sageli selle üle, milline õpetaja ma olen, milline õpetaja ma tahan olla, mis eesmärgid mul on ja mis on vaja teha ,et liikuda nendele iga päevaga  lähemale.


Hommikuti mõtlen oma eelseisvate tundide peale, kordan mõttes üle, mis on plaanis lastele õpetada või rääkida.Õhtuti mõtlen möödunud päeva läbi: mis klappis, mis võiks olla parem ja milliste probleemidega, küsimustega või raskustega ma kokku põrkasin.


Waldorfkoolis pööratakse palju tähelepanu õpetaja enesearengule ja -refleksioonile. Iganädalased õpetajate kolleegiumi koosolekud on parimad kohad arutlemaks õpetajatöö ja anesearenguteemadel. 

Olen õppinud

 

Olen õppinud harjutusi, mida koos õpilastega meelerahu ja koordinatsiooni parandamiseks sooritada.


Olen õppinud looma klassis sellist vaikset ja rahulikku töömeeleolu, milles ma ise suudan terve koolipäeva töötada.
 

Olen õppinud oma probleeme sõnastama ja oma seisukohti väljendama ka konfliktis ning enam väärtustama oma piire.

 

Olen ületanud hirmu laulda õpilaste ees.

Kui otsin lahendust, siis pöördun arvamuse saamiseks või juhendamiseks kolleegide poole.
olen õppinud harjutusi, mida koos õpilastega meelerahu ja koordinatsiooni parandamiseks sooritada.

Olen liitunud mitmete haridusportaalidega, kus kajastatakse värskemaid pedagoogilise valdkonna uurimissuundi ja uuringutulemusi. Teen märkmeid autorite ja tööde kohta, mida oma lugemisnimekirja lisada. Analüüsin, kas saan kirjeldatud lähenemisi oma töös kasutada. Eriti põnevad on erinevad veebiseminarid ja live-tunnid, mis on seotud  võõrkeele ja  kaugõppe töövõtetega. Kaugõppe erielukorra tõttu oli minu esimene kogemus ja ma tundsin, et minu teadmused ei olnud piisavad. 

Soovin

 Soovin õppida oma aega aega otstarbekalt kasutada ja tundide ettevalmistamisel leidma rahuldava kompromissi ajakulu ning põhjalikkuse vahel.


Soovin end täiendada waldorfkooli keskastme õpetaja ainealastes pädevustes – omandada sügavamad teadmised keskastme humanitaaralades.

Minu hobid


Olen hetkel olulisel teekonnal, õppides, kuidas pingelise töö kõrvalt oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise eest hoolitseda. Mängin regulaarselt tennist ning liigun värskes õhus oma koeraga. 


Harrastan hispaania keelt - selleks leian aega kaks korda nädalas. 


Viimasel ajal tekkis  soov arendada enda muusikalist  poolt. Klaverit mängides, tunnen suurt rahuldust ja naudin seda tegevust.


Hobid aitavad hoida ka emotsionaalset tasakaalu ja vältida läbipõlemist,stressi või väsimustunnet.
 

Teacher Writing a Formula on a Blackboard

Refleksioon ja professionaalne enesearendamine