top of page
Классная доска Чертежи

Mina õpetajana

TERE!

 

Minu nimi on Tatiana ja olen võõrkeelte õpetaja (õpetan vene ja inglise keelt).

Pärnus töötan korraga kahes koolis: Waldorfkoolis (õpetan vene keelt) ja Tammsaare koolis (õpetan inglise keelt).

Need on kaks täiesti erinevat kooli.

Waldorfkool. Pärnu Waldorfkool tegutseb waldorfpedagoogika alusel, mille õppe ja kasvatuse üldeesmärk on vaba, tervikliku, isikupärase, vastutus- ning tegutsemisvõimelise isiksuse kujunemise võimaldamine.

Tammsaare kool. Varem oli see tavaline vene kool, nüüd aga keelekümbluskeskus. Siin õpivad lapsed, kes tulevad Eestisse erinevatest riikidest: Venemaalt, Ukrainast, Moldovast, Indiast. Õpe toimub kahes keeles: vene ja eesti keeles.

Lähtudes sellest, et nimetatud koolidel on erinevad eesmärgid, on erinevalt üles ehitatud ka õppeprotsess.

Waldorfkool – eesmärk olla tervikliku isiksuse arenemise ja kasvamise keskkonnaks; Tammsaare kool -õppimine on õppijakeskne ja koostöine, eesmärk on iga õppija eneseteostus.

Tunnistan, et ka nö tavakoolis kasutan waldorfkooli meetodeid ja ideid. Huvitav oli teada, et teised inglise keele õpetajad kasutavad aeg-ajalt Steineri ideid, ilma et nad ise aru saaksid. 

Usun täiesti, et parimad õpetajad õpetavad südamest, mitte õpikust.

 

Mina õpetajana

Õpetajal on koolis väga tähtis osa: olla iga lapse ja klassi kui terviku õpi- ja arenguvajadusi arvestav kasvatuskunstnik. Pedagoogilise kunstimeisterlikkuse tõstmiseks peab õpetaja ka ise olema innustunud õppija. Õpetaja loob ja hoiab usalduslikke suhteid kooli ja vanemate vahel.

Kooli ja lastevanemate ootused õpetajale:

- südamega töötamine ja enesekasvatus;

- laste mõistmine ja austamine sellistena, nagu nad on, nende tervikliku arengu toetamine;

- koostöö lastevanematega – algatamine ja vastutamine;

- tegutsemine teiste õpetajatega ühise meeskonnana ja kogu kooli idee kandjana;

- õpetaja kutse kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus ning waldorfpedagoogika põhialust  tundmine.

Püüan neid kriteeriume täita, sest saan aru, kui palju sõltub ühest õpetajast.

 

Mulle väga meeldib erinevates koolides töötada. Lastega töötamine on huvitav. Tahan mõista õpilase olemust ning võimalusel töötada just tema eripärast lähtuvalt. Eriti tore on näha õpiraskustega lastega töötamise tulemusi: aeglaselt, omas tempos omandame väikeste sammudega vene ja inglise keele.

Loodan, et tulevikus on mul võimalik sellel alal haridust täiendada ning pingutan selle nimel.

Peamiselt töötan ma 1. kooliastmes, seega keskendusin selle portfoolio kallal töötades konkreetselt 1.-4. klassi lastega töötamisele.

Allpool kirjutan lühidalt oma loo.

Olen õppinud pedagoogikat Peterburi Pedagoogilises Kolledžis (Venemaal) inglise ja saksa keele õpetaja erialal.

Hiljem lõpetasin Pedagoogilise Ülikooli Peterburis filoloogia eriala ( vene- ja inglise keele ning kirjanduse õpetaja).

Töötasin Venemaal Peterburis võõrkeele õpetajana (inglise- ja saksa keel).

2018. aastal kolisin Eestisse, kuna õppisin juba Ettevõtluskõrgkoolis Mainor ning 2019. aastal alustasin töötamist Pärnu Waldorfkoolis ja 2020. aastal Pärnu Tammsaare koolis.

   CV

KOGEMUS

 

alates 01.01.2020- ...

inglise keele õpetaja

Pärnu Tammsaare Kool

 

alates 01.01.2019-...
vene keele õpetaja

Pärnu Waldorfkool (MTÜ) HERBERT HAHNI SELTS• Eesti

06.2010 – 08.2016 

inglise keele õpetaja
Põhikool № 315 Pavlovsk (Sankt -Petersburg)

KOOLITUSED

Osvaivajem Google Classroom za nedelju

11.2021 Haridus- ja Noorteamet

 

PÕHIKOOLI INGLISE KEELE LÕPUEKSAMIST

03.2021 Haridus- ja Noorteamet

 

 

TOIMETULEK VERBAALSE JA FÜÜSILISE AGRESSIOONIGA 

Verge metoodikas. Teoreetilises osas käsitleti agressiooni ennetavaid suhtlusstrateegiaid, verbaalseid piiride seadmise tehnikaid ja füüsilise piiride seadmise juriidilisi aspekte.

Praktilises osas treeniti füüsilise piiride seadmise tehnikaid haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas.

2020 VERGE 

ELT TRENDS 2020

Trend Definition and Meaning 

Trend Classification

Educational Trends to watch in 2020

Teaching Method Selection

12.2019 Prague Language Learning Centre 

STAIRS

A professional development course for ESL teachers

11.2017  Prague Language Learning Centre 

A Language Leading Seasion 2017

Teaching adult learners

Student typology

Language leading approach

Corporate language training

08.2017  Prague Language Learning Centre 

HARIDUS
2016 - 2018
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor (Kõrgharidus)
Magistrikraad • Ettevõtte juhtimine • Eesti

2002 - 2007
Pushkin Leningrad State University (Kõrgharidus)
Diplom • inglise ja vene keele, kirjanduse õpetaja • Venemaa

1998 - 2002
Higher Pedagogical School (College) No.1 Named after A.N.Nekrasov (Kutseharidus)
inglise ja saksa keele õpetaja • Venemaa

bottom of page