Õpetajate kolleegiumi liikmena osalen organisatsiooni arengut suunavate dokumentide koostamisel, kommenteerimisel ja kinnitamisel.


Osalen waldorfpedagoogika kursustel, suhtlen teiste kolleegidega nii oma koolis kui ka teistes koolides. Vetslen regulaarselt mentorõpetajaga.


Olen noor vene keele õpetaja, seega teen aktiivselt õppevara soetamiseks ettepanekuid. Olen koostanud venekeelseid kokkuvõtteid inglisekeelsest, eestikeelsest metoodilisest kirjandusest  ja materjale kolleegidega jaganud.

Teacher Writing a Formula on a Blackboard

Arendus-, loome-

ja teadustegevus​