Tean ja kasutan hariduslike erivajadustega seotud õppekorralduse võimalusi.

Jälgin õppija arengudünaamikat ja toimetulekut. Koostöös tugispetsialistidega kujundan õpikeskkonda vastavalt õppija vajadustele ja arengule, tagades õpitoe ja eduelamuse.

Arvestan õppevara valimisel õpilaste hariduslike erivajadustega, näiteks lugemisraskustega õpilase jaoks jutustan ainesisu, kohandan ülesanded.

Näiteks, töötades lapsega kellel on aktiivsus- ja tähelepauhäire,

annan nii kirjalikult kui ka suuliselt selged juhtnöörid. Igas tunnis veenden, et kodutöö  õigesti kirja pandud või trükitud lehed kindlalt vihikusse kleebitud.

Kodutööd kontrollides otsustan, mis on konkreetse ülesande juures oluline ja hindan vastavalt. Sageli hindan sisu ja ei pööra liialt palju tähelepanu käekirjale.

Arvestan, et õpilasel kulub ülesande täitmiseks kolm korda kauem aega kui tavaõpilasel.  Otsustan, mis on ülesande juures oluline ja mille võib vajaduse korral ka tegemata jätta.

Jälgin, et õpilane ei võtaks liiga keerulisi tegevusi.

 

Annan klassijuhatajale teada kõikidest edusammudest, et ta saaks õpilast kiita ja info ka lapsevanematele edastada. Sageli jagame vaid negatiivset infot, kuid õpilane vajab ennekõike kiitust.

Классная доска Чертежи

HEV - ÕPPIJA

TOETAMINE